i-rochiño


Algoritmos de planificación

Como se apaña a CPU para atender ós procesos que o usuario desexa que se executen? Lembrades ó noso panadeiro favorito?

Se temos un único microprocesador necesitamos organizar os procesos que van chegando para facer un uso óptimo do sistema. Esto é o que se chama planificación.

En sistemas multitarea pode dar a sensación de que se executan moitos procesos á vez aínda que só haxa un procesador. En realidade o que pasa é que a CPU planifica a orde na que vai executar cada proceso dun xeito que é transparente ó usuario.

Existen varios tipos de planificación dos que estudiaremos:

O planificador é o encargado de que levar adiante estes algoritmos.

Boa referencia de consulta

   Volver ó índice de Planificación da CPU