i-rochiño


Microprocesador

microprocesador

É a compoñente máis importante do ordenador. Hai quen di que é o verdadeiro cerebro que controla e goberna todo o sistema.

A CPU (central processing unit) como adoita chamarse consiste nun circuito integrado que interpreta e executa as instrucións dos programas almacenados na memoria.

Está formada por:

A potencia da CPU mídese segundo a velocidade e a cantidade de datos que é quen de procesar. Mídese en ciclos por segundo, ou millóns de ciclos por segundo, denominados megahercios (MHz), ou miles de millóns de ciclos por segundo denominados xigahercios (GHz).

Os maiores fabricantes de microprocesadores son AMD e Intel.

   Volver ó índice da placa base