i-rochiño


-> Rexistros

Rexistros de memoria

Son pequenas casiñas de memoria que dan para gardar a penas un dato, accédese ós seus datos a moi alta velocidade e utilízanse para o almacenalos mentres se está traballando con eles.

Atópanse na unidade de control e na ALU.

   Volver ó índice da placa base