i-rochiño


-> Xerarquía de Memoria

xerarquía de memoria Os datos cos que traballa o ordenador poden estar almacenados nun disco ou preparados para ser utilizados. Decidiuse clasificar por niveis os lugares nos que podemos atopar datos nun ordenador.

Os lugares onde caben moi poucos datos están no cumio da imaxe. Alí arriba os rexistros, admiten á penas un dato. Nos niveis de abaixo da pirámide son os lugares nos que podemos almacenar moitos datos pero acceder a eles é moi lento para o sistema.

A razón pola que temos varios niveis é que existe unha relacion entre a velocidade á que se usan os datos e a súa capacidade e coste: a maior velocidade, maior coste e menor capacidade.

O ordenador trae e leva os datos entre os niveis segundo a probabilidade de ser reutilizada: canto maior é a probabilidade ou frecuencia de uso menor é o seu nivel.

, Os niveis de xerarquia de memoria clasificados de menor capacidade a maior:

moi pequenos e de moi rápido acceso ó datos que almacenamenan

veñen de fábrica no interior do microprocesador.

  • memoria principal:

conocida tamén como memoria RAM, alóxase nos zócalos da placa base. Pode ampliarse con facilidade.

  • secundaria:

utilízase para almacenar información de forma permanente, pode gardar moitos datos. O disco duro interno do ordenador é un exemplo.

  • auxiliar:

son os medios extraibles ou en red nos que almacenar información: un pen ou un disco duro externo serían memorias auxiliares.

   Volver ó índice da placa base