i-rochiño


-> Unidade de control

unidade de control

A unidade de control é a central de operacións do microprocesador.

As ordes que lanza chámanse instrucións e van sincronizadas co reloxo do sistema. As instrucións se son moi complexas poden empregar varios centos de ciclos de reloxo

   Volver ó índice da placa base