i-rochiño


Periféricos de saída

Son todos aqueles dispositivos que se conectan ó ordenador cun cable e mostran información

   Volver ó índice da periféricos