i-rochiño


As anotacións que temos para Sistemas Operativos veñen sendo: