i-rochiño


Conectores internos

Son os elementos da placa base que se usan para conectar os dispositivos que van dentro do chasis do ordenador. Os conectores máis comúns son:

  • Conector (ou faixa) IDE: empréganse para a conexión de dispositivos de almacenamento como DVD ou discos duros.Funcionan en paralelo
  • SATA: é unha conexión en serie de alta velocidade, tamén para dispositivos de almacenamento.
  • FAN: son os conectores para subministrar corrente ós ventiladores.
  • Conectores de alimentación: recibir corrente polos cables de alimentación

Conectores internos

   Volver ó índice de Montaxe