i-rochiño


Fonte de alimentación

A fonte de alimentación é o elemento do interior da caixa do ordenador que convirte a tensión alterna da rede eléctrica en tensión contínua para dar corrente ós dispositivos que estean no interior do chasis.

Dispón dun ventilador para refrixerar as compoñentes e evitar que se dañen pola calor que xenera.

As fontes ATX son as máis habituais e van conectadas á placa base. Reciben polo conector macho unha corrente alterna de 230 V a 50 Hz e transfórmanna en contínua cos valores:

  • +-12 V para subministrar enerxía a compoñentes con partes mecánicas coma un disco duro
  • +-5 V ou +3,3 V para alimentar circuítos electrónicos.

Cada cable que sae da fonte de alimentación ten unhas características especiais e correspóndese co seu propio conector na placa ou no dispositivo interno. Para evitar erros non se deben forzar cables que non coincidan correctamente no conector.

fonte de alimentación cos nomes

   Volver ó índice de Montaxe