i-rochiño


Placa base

É un circuíto impreso onde se conectan todas as compoñentes necesarias para que o ordenador funcione.

As conexións pode ser directamente sobre a placa ou ben a traverso de conectores externos.

O tamaño e a forma determina o tipo de caixa e as posibilidades de ampliación do hardware. Os tipos de placas máis habituais no mercado son:

  • ATX duns 30x24 cm
  • ITX duns 15x15 cm

A meirande parte das placas constan das seguintes partes :

placa cos nomes

   Volver ó índice de Montaxe