Volver á portada

Operacións con parénteses e números naturais

 

Moito tino coas parénteses:

comproba o teu resultado

Cotilleo:

prefiro outro exercicio

 

 

Subir de nivel