i-rochiño

Tarefa 7 - Funcións

Como fabricamos as nosas propias funcións para despois chamalas? function( ){ } é a nosa solución. Debemos falar de parámetros e de return

🧺 Preparación

Precisamos unha carpeta á que imos chamar tarefa7_funcións que terá coma sempre un .html xunto cun .css e tamén un .js. Podemos facer o mesmo que na anterior tarefa:

Tarefa 0: Crear infraestrutura

🖥 Código 1

No ficheiro .js tecleamos:

  function sumita(a, b){
    alert(a+b);
  }
  sumita(11,22);
  sumita(100,200); 

🖥 Código 2

Analiza o seguinte código e trata de imaxinar como funciona:

  function dividir(x,y){
  		return x/y;
  }
  var resultado = dividir(6,3);
  alert(resultado);

🖥 Código 3

  function mediaNotas(trim1, trim2, trim3){
  	return (trim1 + trim2 + trim3)/3;
  }
  alert(mediaNotas(5,5,7));

🎞 Visualizar o javascript

Calcamos no .html e debería abrirse o navegador mostrando o resultado do noso código.

✏️ Cambios interesantes

Fabrica unha función como a do código 1 que se chame multiplicar() e que reciba tres parámetros. Chama a esa función con multiplicar(1,1,5);

Fabrica unha función coma no código 2 que se chame encadear(); que reciba dous parámetros que sexan cadeas de caracteres. Chama a esa función con encadear("Boas","tardes"); para que mostre na alerta o resultado de encadenar esas palabras (debidamente escrito: con espazo intermedio)

Cal é a diferencia entre o código 2 e o código 3?

   Volver a JavaScript