i-rochiño


Outras melloras de E/S

Existen outras técnicas para facer máis eficiente a comunicación entre os periféricos mailo ordenador. Podemos destacar:

  • Caching: almacenamos nunha pequena caché de acceso moi rápido os datos que máis se utilizan para E/S.
  • Buffering: escollemos un área da memoria como intermediario para que almacene os datos mentres van chegando.
  • Spooling: os periféricos acceden ó ordenador por quendas.
   Volver ó índice de xestión de E/S da CPU