i-rochiño


Transmisión serie/paralelo

Falamos de que os datos nun ordenador viaxan de oito en oito bits. Estes bytes poden transmitirse por un único cable ou por oito cables á vez.

  • Transmisión en paralelo: oito cables están dispoñibles e por cada un viaxa un único bit. Os oito bits chegan á vez ó receptor.

  • Transmisión en serie: os oito bits van saíndo do emisor un tras do outro por un único cable.

transmisión serie/paralelo

   Volver ó índice