i-rochiño


Bits e bytes

bits

Un bit é a unidade mínima de información. Falamos de un/cero, on/off, prendido/apagado.

Como só poden manexar dúas posibilidades dicimos que usan un sistema binario.

Os ordenadores traballan con grupos de 8 bits ós que chamamos bytes.

Cando temos 1024 bytes falamos de kilobytes (KB). De 1024 en 1024 pasamos a megabytes (MB), xigabyte (GB) ou terabyte (TB).

   Volver ó índice