i-rochiño


Quen somos

Este sitio web estático é unha escolma das anotacións de temas de informática.Imos ir completando de vagar.

Para saber como traballamos lembrade visitar o noso sitio web. Atopades máis información neste apartado.