i-rochiño


Estados dos procesos

estados dos procesos

Un proceso pódese crear, executar, poñelo en espera, quedar bloqueado ou matalo.

Imaxinemos un proceso que precisa mandar datos á impresora e xusto está apagada. Nestes casos diremos que o proceso está bloqueado agardando que se produza un evento. Cando alguén prende a impresora deixa de estar bloqueado e pasa ó final da lista de procesos pendentes. Tócalle agardar á súa quenda.

Para crear a man un proceso en Linux temos o comando fork e para monitorizar os procesos que se están executando usaremos top, ps. Para rematar un proceso empregaremos kill. Moito olliño con facelo sen estar seguros do que “matamos”.

   Volver ó índice de Planificación da CPU