i-rochiño


Placa base

É un circuíto impreso onde se conectan todas as compoñentes necesarias para que o ordenador funcione. A meirande parte das placas constan das seguintes partes:

placa cos nomes

   Volver ó índice da placa base